Visie de Nieuwe Basis

De visie van De Nieuwe Basis is die van een vernieuwende vrijeschool die de kern van het vrijeschoolonderwijs weet te waarderen en daaraan in het hier en nu vorm geeft. De Nieuwe Basis wil onderwijs gaan bieden waar de kinderen weer volop centraal staan, met veel ruimte voor de volle breedte van hun ontwikkeling.

Onze uitgangspunten:

  • Ieder kind brengt vele talenten, motieven en behoeften mee, die het wil ontwikkelen en realiseren. Wij willen het kind helpen zijn weg hierin te vinden.
  • Wij willen ruimte bieden aan de verwachting waarmee kinderen op school komen, en zo de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren warm houden. Daarom werken we leerling gestuurd, waarbij we de vraag stellen hoe we het initiatief van het kind kunnen wekken. Daardoor kan ieder kind in zijn kracht komen en iets van zichzelf kwijt.
  • Wij willen kinderen ontvangen in een veilig klimaat, en hen een warme, kindvriendelijke leeromgeving bieden. Wij werken eraan dat de relatie van een leerling met de leerkracht en de klas goed is.
  • We bieden ademend onderwijs, wat betekent dat wij het belangrijk vinden een balans en ritme te vinden tussen inspanning en ontspanning, activiteit en rust, denken en doen, indrukken opdoen en jezelf uitdrukken, samen en zelf.
  • We bieden een breed aanbod van verschillende activiteiten waarin een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen centraal staat.
  • We bieden leerstof die ondersteunend is voor de ontwikkeling van het kind, naast het leren van de algemene genormeerde lesstof (omschreven in de kerndoelen vanuit het ministerie van OCW), op kind- eigen en beeldende wijze.
  • Wij verzorgen ons onderwijs zo dat alle leerlingen binnen hun mogelijkheden maximale resultaten behalen.
  • De lesstof is in overeenstemming met de fase waarin het kind verkeert. Het wordt aangeboden in een tempo dat bij de ontwikkeling van het kind past, op het moment dat het kind het ook echt kan aannemen.
  • De Nieuwe Basis staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere culturele achtergrond en godsdienstige gezindte.

 

Het aanbod van de vrijeschool leert je dat de dingen die je doet, beleeft en leert ook een ander doel dienen, namelijk heer en meester zijn over je vermogens en daardoor jezelf leren kennen.

Met als doel dat de kinderen mens kunnen worden met capaciteiten en kwaliteiten die een gemotiveerde bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Een maatschappij die behoefte heeft aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Wij willen de persoonlijkheid van jonge mensen tot veelzijdige ontwikkeling te brengen. De zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het gevoelsleven en het wilsleven staat hierbij centraal.