Veelgestelde vragen

Op de website van Vrijescholen Athena is veel algemene informatie te vinden over de inhoud van het vrijeschool onderwijs. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen, achtergronden, informatie voor ouders en voorbeelden van bestaande vrijescholen.


Waarom staat het woord 'vrij' in de naam 'vrijeschool'?

Het woord ‘vrij’ in de naam ‘vrijeschool’ slaat niet op het vrij laten van het kind. Er wordt mee bedoeld: de school wil haar pedagogische visie in vrijheid kunnen realiseren.
De vrijeschool is een vorm van vernieuwd klassikaal leren. Het onderwijs is niet vrijblijvend, maar de kinderen krijgen (naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes) opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. De vrijeschool werkt net als andere basisscholen aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs.

Wat wordt bedoeld met een plattelandschool?

Een plattelandsschool biedt naast het goede onderwijs ook veel meer: Een kalme omgeving met een grote moestuin voor de kinderen. Tijd voor contact met dieren. Op bezoek bij boeren en fruittelers. De veranderende seizoenen en de natuur beleven in een weids landschap.

Komt er buitenschoolse opvang bij de Nieuwe Basis?

Naast de school willen we goede buitenschoolse opvang gaan bieden voor de kinderen. Door zo’n BSO aan te laten sluiten bij het dagelijkse onderwijs is er rust in de dag van het kind en kunnen ouders met drukke agenda’s veel makkelijker een tijdstip kiezen om hun kind(eren) te brengen of te halen.

Wanneer start de Nieuwe Basis?

Na vier jaar hard werken en zoek naar mogelijkheden is duidelijk dat de huidige wetgeving ons initiatief geen mogelijkheid biedt om een school te stichten. Er bestaat wel een grote kans dat deze wet binnenkort gaat wijzigen. Er ligt daarvoor een wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'.

Met deze nieuwe wet moet het mogelijk worden de belangstelling voor een nieuwe school aan te tonen middels intentieverklaringen (ouderhandtekeningen). De start van een nieuwe school zal dan niet meer afhangen van de huidige statistische meting.

Onder deze nieuwe wet zijn er goede kansen voor de Nieuwe Basis. Het is dus nogmaals geduld hebben, maar we zijn vastberaden. Over de termijn waarin deze wet zal worden aangenomen kan op dit moment niets worden gezegd. Houd onze nieuwsbrief of facebook/twitter in de gaten voor de laatste updates.
 

Is er al een locatie bekend voor de Nieuwe Basis?

'de Nieuwe Basis' wil zich vestigen in Blauwestad. Dit prachtige gebied biedt volop mogelijkheden. Johan Koopmans, directeur van Blauwestad, heeft zich positief uitgesproken over deze mogelijkheid. Er is volop ruimte in het gebied om op een nieuwe locatie met een nieuw gebouw een echte 'nieuwe basis' te leggen voor deze vrijeschool en heel veel kinderen in Oost-Groningen.
Een vrijeschool is een echte aanwinst voor het onderwijsaanbod in de regio. Voor ouders uit het oosten van de provincie Groningen is de vrijeschool in de stad vaak te ver weg, terwijl ze toch graag hun kind(eren) op een vrijeschool zouden willen plaatsten.
De vrijeschool in Blauwestad ligt zeer centraal in de regio en is bijzonder goed bereikbaar. Met de komst van het 'blauwe lint' is de school ook per fiets vanuit Winschoten zeer goed te bereiken.

Het onderwijs bevordert de ontwikkeling van de krachtige autonomie van de leerling. Deze kan op eigen kracht een eigen plek in de maatschappij vinden. Het gaat daarbij meer om het toevoegen aan de samenleving van de toekomst dan om het invoegen in de maatschappij van nu.