Aanmeldingsformulier

Beste ouders,

Tot 21 juni 2016 stond op deze pagina een formulier waarmee u uw kinderen kon 'aanmelden' voor ons initiatief.

De wet verplicht ons echter om voor het stichten van onze school een extern buro in te schakelen die de meting van de belangstelling onder ouders in Oost-Groningen verricht. Daarnaast moeten wij statistisch kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen in de regio zijn om te mogen starten.

We zijn momenteel dit officiële haalbaarheidsonderzoek aan het voorbereiden. We gaan dan een directe meting laten uitvoeren met betrekking tot ons initiatief. Alleen op deze manier kunnen wij ook 'voor de wet' aantonen dat deze school op voldoende kinderen kan rekenen!

Wanneer u uw kinderen nog niet had aangemeld kunt u zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief. U krijgt dan bericht wanneer deze directe meting wordt uitgevoerd en kunt daar dan op reageren! Ouders die al wel hun kind(eren) hadden aangemeld krijgen ook een nieuwe oproep om opnieuw te reageren. We verwachten deze meting in het najaar van 2016 uit te laten voeren! Houdt daarom de nieuwsbrief in de gaten. 

Alle eerder ingestuurde reacties zijn echter wel zeer waardevol gebleken! Het heeft deuren geopend en de belangstelling voor ons initiatief zichtbaar gemaakt. In voorbereiding op een nieuwe wet wordt vanuit Den Haag met belangstelling meegekeken met ons initiatief. Deze nieuwe wet zou het in de toekomst mogelijk moeten maken WEL met enkel belangstelling van voldoende ouders te kunnen stichten. Hartelijk dank dus voor alle eerdere inzendingen.


Het onderwijs bevordert de ontwikkeling van de krachtige autonomie van de leerling. Deze kan op eigen kracht een eigen plek in de maatschappij vinden. Het gaat daarbij meer om het toevoegen aan de samenleving van de toekomst dan om het invoegen in de maatschappij van nu.